Najbardziej fascynuje go… starzenie się i towarzyszące temu procesowi choroby.  Chciałby maksymalnie spowolnić „zegar” ich rozwoju.

Jak twierdzi, nigdy nie stawiał sobie naukowych granic, a studiowanie to nie jedyne jego zajęcie. Jest aktywnym członkiem grup badawczych w Karolinska Institute, Uniwersytecie w Melbourne, zajmujących się chorobami neurodegeneracyjnymi, poszukiwaniem nowych metod diagnostycznych oraz mechanizmów odpowiedzialnych
za ich rozwój.

Dlaczego wybrał pan studia na kierunku analityka medyczna?

Wybrałem ten kierunek, aby mieć realny wpływ na poprawę życia każdego z nas i pozostawić swój ślad, gdyż analityka medyczna daje nie tylko szansę badań nad nowymi metodami leczenia i diagnostyki, ale - co niezwykle ważne - na wykorzystanie tych odkryć dla dobra pacjenta.

Zdobywa pan doświadczenie w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych. Jak pogodzić częste wyjazdy do innych ośrodków naukowych ze studiowaniem?

Początkowo to było spore wyzwanie organizacyjne, szczególnie, kiedy plan zajęć był bardzo intensywny. Zawsze jednak mogłem liczyć na przychylność prowadzących, którzy nierzadko sami zachęcali mnie do dalszego rozwoju. Dłuższe wyjazdy badawcze realizuję głównie w czasie letnich wakacji, ale dzięki chociażby systemowi zdalnego, czy hybrydowego nauczania, możliwości są obecnie jeszcze większe, jak na przykład obecnie prowadzenie badań w Karolinska Institute. Projekty pozaeuropejskie m.in. z Uniwersytetem w Melbourne, które skoncentrowane są bardziej na kwestiach epidemiologicznych, realizuję głównie w systemie zdalnym.

Czy łatwo jest „być naukowcem”? Pytam, bo w mojej opinii naukowcy to ci, którzy szukają problemów i stawiają pytania, a nie ci, którzy te problemy rozwiązują.

Nie nazwałbym się naukowcem, nie tylko dlatego, że moje doświadczenie jest niewielkie, ale głównie dlatego, że nie jest moim celem odkrywanie tylko nowych rzeczy, lecz skuteczna pomoc w diagnostyce i leczeniu osób chorych. Biorę udział głównie w projektach dotyczących chorób neurodegeneracyjnych, poszukując ich wczesnych biomarkerów, czyli badając mechanizmy odpowiedzialne za rozwój tych chorób oraz poszukując nowych celów terapeutycznych, aby zatrzymać „zegar” przebiegu choroby. Co 3 sekundy na świecie przybywa jedna osoba z demencją, a choroba Alzheimera jest najczęstszą jej postacią. Celem jest, aby maksymalnie spowolnić ten „zegar”, głównie poprzez przełożenie nowych odkryć na prewencję, diagnostykę i leczenie. Odnosząc się do drugiej części pytania, myślę, że nierzadko bywa tak, że podczas badań otrzymujemy odpowiedź na zupełnie inne pytania, niż początkowo je stawiamy, co niekonieczne musi być naszą porażką. Ja wręcz zawsze staram się – mówiąc potocznie - pociągnąć te niespodziewane wyniki dalej. Czy właśnie nie to jest wspaniałe w nauce, że cały czas można kreować nowe pomysły, hipotezy?

Czy można powiedzieć, że jest pan człowiekiem z pasją do odkrywania nowego?

Zdecydowanie tak. To jest przede wszystkim ogromna przyjemność, kiedy zaczynamy nowatorskie projekty. Często towarzyszy temu wiele wyzwań, szczególnie podczas badań, które w większym stopniu nie były prowadzone wcześniej. Musimy wtedy stawić czoła wielu trudnościom. Ostatecznie jednak satysfakcja jest warta wielu poświęceń.

Jakimi cechami musi wyróżniać się naukowiec? Czy upór i wytrwałość wystarczą?

Upór, wytrwałość są niezbędne. Ja jednak na pierwszym miejscu umieściłbym pasję. Uważam, że mając pasję, jesteśmy dla niej poświęcić wiele.

Czy będąc tak bardzo zajętym studentem ma pan czas na pasje i zainteresowania poza naukami medycznymi?

Pasja do odkrywania nowego jest częścią mnie, a więc odkrywanie nowych miejsc przez podróżowanie sprawia mi ogromnie dużo radości. Muszę przyznać, że nie mam problemów ze znalezieniem na to czasu.

W przyszłym roku ukończy pan studia. Jakie plany na przyszłość?

Nie stawiam sobie granic i nie robiłem tego nigdy. Na pewno chcę rozwijać się w szeroko pojętej dziedzinie gerontologii. Procesy starzenia się organizmu są niezwykle fascynujące. Realizację misji, którą jest praca nad przedłużeniem życia w dobrym zdrowiu, stawiam o wiele wyżej od wspinania się po kolejnych szczeblach, tzw. „kariery”.

Co chciałby pan przekazać przyszłym studentom?

Żeby potrafili znaleźć swój cel i podążali za nim. Aby byli wytrwali w dążeniu do jego realizacji i starali się nie marnować czasu, tylko wykorzystali go maksymalnie na realizację marzeń.

Patrycja Matusińska

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami w Gazecie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Bum na #SUM

http://sum.edu.pl/images/wiadomosci21/Gazeta_Slaskiego_Uniwersytetu_Medycznego-luty_2021.pdf

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]