Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Kajor na co dzień jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W 1975 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po ukończeniu studiów w 1981 roku został zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii ŚAM, najpierw jako asystent, a od 1993 roku jako adiunkt. W latach 2005-2011 pracował na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Histopatologii Zakładu Morfologii. W Katedrze pracował pod kierownictwem Prof. Mieczysława Luciaka, Bogdana Białasa i Marcina Kamińskiego. W latach 2003-2005 na wniosek JM Rektora ŚAM pełnił funkcję p.o. Kierownika Katedry, a obecnie od 2001 roku jako adiunkt habilitowany pełni obowiązki Kierownika Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prof. Maciej Kajor jest wielokrotnym uczestnikiem prestiżowych staży i szkoleń. Zagadnienia prac badawczych skupiają się m.in. na patologii mięśni szkieletowych i nerwów obwodowych, problematyce immunologii przewlekłych chorób wątroby ze szczególnym uwzględnieniem autoimmunologicznego zapalenia wątroby, zagadnień związanych z patologią przewodu pokarmowego u dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem choroby trzewnej i zapalnych chorób jelita grubego.

W 2015 roku przyznano Profesorowi Kajorowi Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Profesor wielokrotnie został nagradzany i doceniany przez Rektora SUM. M.in. w 2018 roku został zespołowo nagrodzony w zakresie działalności naukowej za cykl publikacji na temat istotnej wiedzy dotyczącej roli adipokin w rozwoju i postępie chorób wątroby oraz za publikację „Ocena wątrobowej ekspresji mRNA i surowiczego stężenia czynnika fibroblastów-21 i omentyny-1 u patologicznie otyłych kobiet z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Organizował wielokrotne spotkania Śląskiego Oddziału PTP, na których wygłaszał wykłady i zajmował się bieżącymi sprawami. Dorobek naukowy obejmuje łącznie 128 publikacji