Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Szanowni Państwo,

w związku z wpływającymi pytaniami w zakresie możliwości publikowania rozpraw habilitacyjnych w Wydawnictwie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwracam uwagę, iż aktualne postępowania habilitacyjne nie obejmują wymogu przedstawienia rozprawy habilitacyjnej. Rozprawa habilitacyjna stanowiła podstawę do dopuszczenia w habilitacjach wszczętych do 30 września 2013 r.

Zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) kandydat winien posiadać w dorobku osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:

  • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w ministerialnym wykazie wydawnictw

lub

  • 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych lub międzynarodowych

lub

  • 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne.

Powyższe osiągnięcia mogą stanowić część pracy zbiorowej, pod warunkiem, że stanowią opracowanie wydzielonego zagadnienia, które jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.

Wobec powyższego, jeżeli wolą przyszłych habilitantów jest opublikowanie monografii naukowej przez Wydawnictwo SUM wskazuję, iż monografia ta winna zostać uprzednio zgłoszona do rocznego Planu wydawnictw, zgodnie z Procedurą wydawniczą, która została określona w Załączniku nr 3 do Uchwały Senatu SUM nr 40/2020  z dnia 22 kwietnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia Zasad etyki publikacyjnej oraz procedur Wydawnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Zwracam uwagę, iż każda zgłoszona publikacja, w tym monografia, przejdzie procedurę recenzowania (czas trwania średnio ok. 17 miesięcy).

Zaznaczam, iż Wydawnictwo SUM jest ujęte w Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw nauki, dzięki czemu publikacje Wydawnictwa SUM mogą zostać uwzględnione w ewaluacji jakości działalności naukowej.

Wydawnictwo SUM, aby znaleźć się w ww. Wykazie, musiało spełnić szereg wymagań i warunków, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2152), w tym m.in. musiało wdrożyć:

  • zasady etyki publikacyjnej, mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, które powinny być w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics),
  • procedurę recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową.

Przedstawiam powyższe, gdyż brak jest podstaw do pominięcia bądź skrócenia ścieżki postępowania w procesie wydawniczym Wydawnictwa Uczelni, co należy uwzględnić planując swoje postępowanie habilitacyjne.

 

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

 

[Przesłano przez: Klaudia Drozd]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.