Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
zdjęcie prof Teresy Kokot

Prof. dr hab. n.med. i n. o zdr. Teresa Kokot jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 1983 r. pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, którą kierował Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak, a obecnie Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, reumatologii i zdrowia publicznego.

Prowadzone badania naukowe przez prof. Teresę Kokot skupione były na płaszczyźnie klinicznej, jak i interdyscyplinarnej. Ważnym etapem nowatorskiej działalności naukowej było prowadzenie badań klinicznych dotyczących oceny poziomu ekspresji genów czynnika martwicy nowotworu i jego receptorów ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaburzenia aktywności potranskrypcyjnej genu TNF RII, w tym możliwości zastosowań w badaniach klinicznych i diagnostyce raka jelita grubego.

Innym nurtem badawczym były prace dotyczące roli autofagii w starzeniu się oraz wybranych schorzeniach przewlekłych tj. cukrzyca, nowotwory jelita grubego oraz prace z zakresu ochrony zdrowia i poprawy jakości życia, w tym rola osobniczych zachowań prozdrowotnych w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób cywilizacyjnych, tematyka żywienia dotycząca chorych na cukrzycę, z niedoborem żelaza i wit.B12, stanu odżywienia pacjentów w wieku starszym, z zaburzeniami nastroju oraz nutrigenomiki.

Prof. Teresa Kokot była koordynatorem i współwykonawcą programów badawczych o krajowym i międzynarodowym zasięgu z zakresu onkologii doświadczalnej, immunologii, diabetologii, zdrowia publicznego (Dept. of Psychology Universitv, of Oldenburg, Niemcy, College of Public Health the University of Arizona, USA, Narodowy Uniwersytet Medyczny w Kijowie im. O.Bohomolca, Zakład Biocybernetyki CMUJ). Profesor Teresa Kokot odznacza się dużą aktywnością w działalności SUM. Na Wydziale Zdrowia Publicznego SUM była prodziekanem w latach 2008-2012, pełnomocnikiem Rektora ds. Krajowej Struktury Kwalifikacji SUM dla kierunku zdrowie publiczne, Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WZP SUM. Była i jest członkiem wielu Komisji działających w ramach Uczelni: Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej, Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów,

Jest z-cą Redaktora Naczelnego AAMS, Członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie choroby wewnętrzne, ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. śląskiego RPO WSL, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie zdrowie publiczne dla woj. Opolskiego (2015-2025), członkiem Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Zespołu Ekspertów ds. opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie zdrowie publiczne z ramienia Naczelnej Izby Lekarskiej, Zespołu Ekspertów CMKP, Komisji Zdrowia Publicznego Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Fundacji Dializa. Była wielokrotnym recenzentem Narodowego Centrum Nauki, czasopism krajowych jak również czasopisma Hindawi, The Scientific World Journal.

Była promotorem 7 rozpraw doktorskich, licznych prac magisterskich i licencjackich, recenzentem rozprawy habilitacyjnej oraz wielu prac magisterskich i licencjackich, kierownikiem specjalizacji lekarskich (choroby wewnętrzne, zdrowie publiczne), jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego.

Od wielu lat wykazuje dużą aktywność dydaktyczną na poziomie kształcenia podyplomowego lekarzy/lekarzy dentystów między innymi jako wykładowca na kursach w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymała liczne nagrody indywidualne i zespołowe JM Rektora SUM oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dorobek naukowy obejmuje ogółem 193 prace naukowe. Wskaźnik IF wynosi 61,677 , MNiSW- 1323 pkt.a

 

 


[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.