Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Komunikat Nr 4/2021

z dnia 5.02.2021 r.

Rektora

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Od dnia 22 lutego 2021 r. dla studentów wszystkich poziomów, wszystkich lat i kierunków w SUM, prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, wznawiam prowadzenie zajęć w następujących formach:

wykłady - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
ćwiczenia – w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi zajęcia (stacjonarnie)
seminaria – w formie hybrydowej, prowadzone w grupach seminaryjnych, przy czym zajęcia prowadzone online powinny odbywać się w czasie rzeczywistym, w sposób interaktywny, zapewniający możliwość weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się. O formie prowadzenia seminariów decyduje Kierownik Jednostki w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

Zajęcia realizowane w kontakcie bezpośrednim (stacjonarnie) winny być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Praktyki wakacyjne, śródroczne oraz staże na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia winny być prowadzone zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 8 września 2020 r. z późn. zm.


Powyższe zostało skonsultowane z przedstawicielami Rady Uczelnianego Samorządu Studenckiego SUM oraz Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego.

Z poważaniem

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Communication No. 4/2021

of February 5, 2021

of the Rector

of the Medical University of Silesia in Katowice

From February 22, 2021 for students of all degrees, all years and fields of studies at SUM, taught both in Polish and in English, I resume to conduct classes in the following forms:

- lectures - with the use of remote education methods and techniques,

- classes - in direct contact with the lecturers (stationary),

- seminars - in mixed form, conducted in seminar groups, while classes conducted with the use of remote education methods and techniques should take place in real time, in an interactive manner, ensuring the possibility of

verification of the achieved learning outcomes. The form of seminars is decided by the Head of Unit in consultation with the Dean of the Faculty.

Classes in direct contact (stationary) should be conducted in compliance with the sanitary regime, taking into account the applicable restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of an epidemic.

Summer and mid-year clerkships as well as internships at all fields of studies and levels of education shall be carried out accordingly to Resolution No. 161/2020, dated September 8, 2020, as amended.

The above was consulted with representatives of the Students' Government University Council and Students' Government Faculty Councils.

With Kind Regards,

Rectorof the Medical University of Silesia in Katowice

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.