Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr hab. n. farm. Dorocie Wrześniok.

Prof. dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, członkiem Senatu na kadencję 2020-2024 oraz Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych SUM w Katowicach. Od roku 2016 jest członkiem Senackiej Komisji ds. Studiów, Studentów oraz Programów i Jakości Kształcenia.

Pani Prof. Dorota Wrześniok od roku 2016 jest zaangażowana w kształcenie doktorantów. W latach 2016-2019 była kierownikiem Studium Doktoranckiego i w ramach tej działalności pełniła funkcję przewodniczącej Rady Programowej, przewodniczącej Komisji Doktoranckiej oraz przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na Studia Doktoranckie. Od 1.10.2019 r. pełni funkcję kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej WNF i przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej dla dyscypliny Nauk Farmaceutycznych.

Jest promotorem 1 zakończonego, 3 wszczętych przewodów doktorskich oraz promotorem 2 Doktorantów Szkoły Doktorskiej SUM w Katowicach. Pełniła funkcję: - promotora 40 prac magisterskich, - opiekuna 20 prac dyplomowych realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Analizy Leków oraz recenzenta w 8 przewodach doktorskich. Ponadto była powoływana w skład komisji habilitacyjnych: 3 razy w funkcji recenzenta, 3 razy jako członek komisji i 2 razy jako sekretarz komisji habilitacyjnej

W ramach działalności dydaktycznej Pani Profesor prowadzi zajęcia z przedmiotów: „Chemia leków” dla Studentów kierunku Farmacja, „Wstęp do biotechnologii leków” i „Komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków” dla Studentów kierunku Biotechnologia medyczna oraz „Chemiczne i fizyczne metody badań kosmetyków” dla Studentów kierunku Kosmetologia. Prowadzi działania mające na celu promowanie edukacji zdrowotnej w procesie samoleczenia, w ramach których od roku 2016 wygłasza wykłady. Dorobek naukowy Prof. Doroty Wrześniok obejmuje ponad 100 oryginalnych publikacji o łącznym wskaźniku Impact Factor 168,142 i punktacji MNiSW 3274; indeks Hirsha 17 (Web of Science), 16 (Scopus). Do głównych problemów badawczych, którymi zajmuje się od rozpoczęcia pracy naukowej należą: - analiza mechanizmów oddziaływania biopolimerów melaninowych z lekami, które kumulując się w tkankach upigmentowanych organizmu powodują zaburzenia procesu widzenia, efekty ototoksyczne lub uszkodzenia skóry, -ocena wpływu promieniowania UV na proces melanogenezy i status antyoksydacyjny prawidłowych komórek skóry hodowanych w obecności wybranych leków, - ocena wpływu wybranych substancji leczniczych na homeostazę ludzkich wyspecjalizowanych komórek prawidłowych (melanocytów, astrocytów, fibroblastów), - poszukiwanie nowych skutecznych strategii terapeutycznych w przebiegu chorób nowotworowych, w tym repozycjonowanie substancji leczniczych.

W przebiegu pracy zawodowej uzyskała liczne nagrody JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za osiągnięcia w ramach działalności naukowo-badawczej (12) oraz za działalność organizacyjną (3). W roku 2014 została laureatką zespołowej Nagrody Naukowej Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.