2 czerwca br., podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA) prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SUM, oficjalnie obejmie stanowisko Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA -European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association).

Najważniejsze osiągniecia naukowe: badania nad rolą nerki jako narządu wewnątrzwydzielniczego, wpływ immersji wodnej na wydzielanie hormonów regulujących gospodarkę wodno-elektrolitową u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, ocena zaburzeń hormonalnych u chorych z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek oraz po transplantacji nerki, wykazanie znaczącej roli tkanki tłuszczowej w patogenezie nadciśnienia tętniczego i chorób nerek (u chorych dializowanych oraz po transplantacji nerki), badania nad programowaniem płodowym – wpływ czynników zewnętrznych na rozwój nerki szczura.

Doctor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie.

Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, były prorektor  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Autor lub współautor ponad 600 publikacji naukowych i licznych rozdziałów w podręcznikach. Współredaktor ponad 20 podręczników w dziedzinie nefrologii i hipertensjologii.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]