Komfort leczenia małych pacjentów i pracy personelu medycznego po gruntownej przebudowie i wyposażeniu w nowy sprzęt oddziałów dziecięcych w Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu są nieporównywalne. Oddziały witają energetycznymi kolorami, zaś towarzyszący chorobie stres minimalizują sympatyczne zwierzątka namalowane na ścianach.
Jest nowocześnie i przytulnie. Koszt przedsięwzięcia, który wprowadził szpital w nowoczesność, to ok. 30 mln zł., z czego 85 proc. pochodziło ze środków unijnych, zaś pozostała część z ministerstwa zdrowia.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć była przebudowa i powiększenie bloku operacyjnego, gdzie wszystko jest wymienione od pokrycia ścian po wprowadzenie ekologicznej sterylizacji plazmowej.
Oddział neonatologii to oczywiście nowe łóżka oraz sprzęt monitorujący i ratujący życie. Wyremontowano oddział gastroenterologii i hepatologii dzieci, nefrologię i pododdział dializ, a także oddziały chirurgii dziecięcej i ogólnopediatryczny.

Gruntowne zmiany objęły także niezwykle istotne dla życia i zdrowia małych pacjentów Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodka.
- Można powiedzieć, że właściwie powstała nowa część szpitala – ocenia z uśmiechem dr n. med. Dariusz Budziński, dyrektor placówki. – To niezwykle ważne, gdyż jako szpital zapewniamy kompleksową opiekę medyczną najmłodszym pacjentom zarówno w skali województwa jak i w samym Zabrzu.

210121-PC297704-min210121-PC297704-min210121-PC297704-min210121-PC297704-min