15 maja 2014 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się Gala regionalna konkursu Studencki Nobel 2014.
Wyróżnienia w Konkursie na Najlepszego Studenta RP otrzymali: Oliwia Seiget, Piotr Muzyk, Katarzyna Zborowska oraz Michał Rżany, który otrzymał również tytuł Laureata Uczelnianego i Branżowego Laureata Regionalnego .

Ideą konkursu Studencki Nobel jest wyłanianie najzdolniejszych i najaktywniejszych jednostek spośród niespełna dwóch milionów studentów w Polsce.
Celem jest nie tylko nagradzanie wysiłków laureatów. To także promocja szeroko rozumianej aktywności studenckiej zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim.
Rosnąca popularność przedsięwzięcia skutecznie przyczynia się do realizacji tego zamierzenia i z powodzeniem motywuje liczną rzeszę najzdolniejszych ze studentów do prezentacji swoich osiągnięć.
Wszyscy uczestnicy konkursu, bez względu na ostateczny rezultat, wzbogacają swój rozwój poprzez kontakt z ludźmi o podobnym stopniu ambicji i pasji.
Poszerzają także horyzonty poprzez wymianę doświadczeń ze specjalistami reprezentującymi różne obszary zainteresowań.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]