Z ogromną radością przyjęliśmy informację o inicjatywie wolontariatu przez studentów kierunku pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w podmiotach leczniczych zaangażowanych w zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2, które funkcjonują jako szpitale tzw. "covidowe", bądź posiadające wyodrębnione oddziały covidowe.

Inicjatywę rozpoczęła studentka 3 roku pielęgniarstwa, Pani Kaja Witkowska-Torz, która śledząc sytuację braków personelu medycznego w placówkach medycznych, podjęła się realizacji wolontariatu w Szpitalu Polskim im. św. Elżbiety w Katowicach.

Pani Kaja stworzyła profil na Facebooku, który zrzesza zainteresowanych studentów. Na samym początku werbowała wolontariuszy do szpitala, w którym sama realizowała wolontariat. Liczba chętnych do pomocy studentów pielęgniarstwa – głównie 3 i 2 roku przerosła jej oczekiwania i tym samym postanowiła rozpowszechnić informację wśród Szpitali, o Studentach którzy są gotowi do podjęcia wolontariatu.

Ponad 100 studentów pielęgniarstwa zgłosiło i zdecydowało na wolontariat w wielu szpitalach zlokalizowanych na terenie naszego województwa oraz domach pomocy społecznej. Również Studenci drugiego roku Ratownictwa Medycznego podjęli działania w formie wolontariatu na rzecz pacjentów chorych na Covid-19 i aktualnie pomagają w SPZOZ MSWiA w Katowicach im sierżanta Grzegorza Załogi oraz w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.

Jesteśmy dumni z naszych Studentów!
Doceniamy każdą podjętą inicjatywę ze strony społeczności akademickiej w kierunku niesienia pomocy w trakcie pandemii.

[Przesłano przez: Justyna Skolik] 

201120 studenci ratownictwa medycznego SUM