Ministerstwo Zdrowia - logo

Z przyjemnością informujemy, że na podstawie wniosków Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przyznane zostały nagrody dla Naukowców SUM w Katowicach. Nagrodzeni zostali:

- dr hab. Marcin Jerzy Malinowski z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, nagroda w zakresie działalności naukowej zakresie i za „Cykl innowacyjnych publikacji w dziedzinie kardiochirurgii dotyczących mechanizmów czynnościowej niedomykalności zastawki trójdzielnej oraz wpływu interwencji chirurgicznych zachodzących w kompleksie zastawki trójdzielnej",

- prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada oraz dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński z Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, nagroda w zakresie działalności dydaktycznej za pracę pt. „Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciał" (publikacja w formie podręcznika akademickiego),

- prof. dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej - Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu – za całokształt dorobku.


Laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Ministerstwo Zdrowia.

Serdecznie gratulujemy.

 

 

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]