Z przyjemnością informujemy, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał z ZUS w Warszawie umowę o współpracy partnerskiej w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej oraz realizacji wspólnych projektów dotyczących tematyki ubezpieczeń społecznych.

W ramach umowy realizowane będą m.in. warsztaty, szkolenia, konsultacje poświęcone tematyce ubezpieczeń społecznych, zamieszczanie publikacji przygotowywanych przez nauczycieli akademickich w kwartalniku „Ubezpieczenie Społeczne. Teoria i praktyka”, wsparcie merytoryczne studentów i doktorantów poprzez dostępność do materiałów zgodnych w tematyką pracy.

Współpraca łącząca naukę z praktyką ubezpieczeniową pozwoli skutecznie i merytorycznie realizować społecznie wartościowe przedsięwzięcia.