przekazanie maseczek

W dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie 11 tysięcy maseczek ochronnych przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. dla Studentów SUM w Katowicach.

W spotkaniu wzięli udział JM Rektor SUM w Katowicach Pan Tomasz Szczepański, z-ca Kanclerza SUM w Katowicach Pani Izabella Krzak, Prezes TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. Pan Janusz Szulik, Dyrektor Oddziału Katowice TU INTER Polska S.A. Pani Małgorzata Ziółkowska, a także Pani Martyna Moll Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego SUM w Katowicach.

Okazane wsparcie i bezinteresowna pomoc pozwoli studentom bezpiecznie wykonywać swoje codziennie obowiązki oraz kontynuować edukację z właściwą dbałością o higienę i zachowanie reżimu sanitarnego.

Dziękujemy firmie TU INTER Polska S.A. za dotychczasową współpracę i podjęcie tak szlachetnej inicjatywy w czasach pandemii.

 

[Przesłano przez:Patrycja Matusińska]