Uprzejmie informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków o stypendium START.

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest wsparcie młodych badaczy, którzy mogą się poszczycić wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 000 zł.

Wnioski w konkursie START 2021 można składać do 2 listopada 2020 r. Regulamin Programu wraz z instrukcją przygotowania wniosku, w którym znajdują się szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków znajdują się na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

W przypadku podjęcia decyzji o aplikacji do konkursu, uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM w terminie do 26.10.2020 r., celem podpisania wymaganych dokumentów i oświadczeń przez Prorektora ds. Nauki SUM.