W dniu 2 października 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium KRASP.

W trakcie posiedzenia Prezydium KRASP podjęto decyzję m.in. o powołaniu Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, której członkiem został Rektor SUM w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.

Składamy serdeczne gratulacje dla wszystkich członków powołanych komisji i życzymy nowych wyzwań w ramach działalności KRASP.

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]