czarna wstęga

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 07 października 2020 r. zmarł

prof. dr hab. n. med. Roman Tarnawski

 

emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii
Wydziału Lekarskiego w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W latach 1996 – 1999 Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
w latach 1988 – 1994 wiceprezes i prezes Oddziału Katowickiego.

Uhonorowany m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
wieloletni laureat nagród Rektora ŚAM za działalność naukową i dydaktyczną.

Żegnamy szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego przez
współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 10.10.2020 r. o godz. 09:00
w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach