W piątek 9 maja rozpoczęła się dwudniowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w Ratownictwie Medycznym”.

Wśród poruszanych pierwszego dnia tematów znalazły się m.in.:

 

 •          Prawdy i mity w ratownictwie medycznym, czyli jak jest a jak widzą to inni
 •          Aspekty medyczne w międzynarodowych misjach grup poszukiwawczo-ratowniczych
 •          Pozaustrojowe metody leczenia hipotermii głębokiej
 •          Bóle brzucha –badanie podmiotowe
 •          Karta ratownicza
 •          Medyk pola walki - misje medyczne
 •          Działania zespołu medycznego ds. reagowania w sytuacjach kryzysowych na świecie
 •          Nowoczesne rozwiązania tamowania krwotoków
 •          Kontrowersje wokół kołnierza szyjnego
 •          Bezpieczeństwo prawne a dokumentacja medyczna.

Konferencji towarzyszyły pokazy:

 • Pokaz ratownictwa chemicznego oraz prezentacja sprzętu specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP z Katowic-Piotrowic
 • Pokazy Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej: „praca przewodnika z psem” (GPR OSP Dąbrówka Mała, GPR OSP Jastrzębie Zdrój)
 • Pokazy GOPR  (GOPR- Grupa Beskidzka)

 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]