logo UP

Decyzją z dnia 09.09.2020 r. wydaną przez Urząd Patentowy nadano prawo ochronne na wzór użytkowy pt.: „Urządzenie do obrazowania nowotworów skóry". Autorami są Naukowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński, prof. SUM, prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska, a także przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr hab. n. tech. inż. Robert Koprowski, prof. UŚ oraz prof. dr hab. n. tech. inż. Zygmunt Wróbel.

Przedmiotem sprawy jest urządzenie do obrazowania nowotworów skóry, zwłaszcza do obrazowania czerniaka złośliwego.

W przypadku czerniaka melanotycznego ważnym czynnikiem prognostycznym jest głębokość zdeponowania melaniny. Opracowane rozwiązanie ma pozwolić nie tylko określić kluczowe cechy zmiany barwnikowej w kontekście identyfikacji nowotworu, ale również oszacować, w jakiej warstwie skóry zlokalizowana jest zmiana (na jakiej głębokości zdeponowana jest melanina). Co warte podkreślenia pomiar wykonywany jest w czasie rzeczywistym i jest nieinwazyjny.

 

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]