W dniach 16-17 maja 2014 r.  w Katowicach odbędzie się IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi.

 

W programie Konferencji uwzględniono wszystkie najbardziej aktualne problemy medycyny komunikatywnej. Wystąpienia najwybitniejszych specjalistów pozwolą na poszerzenie wiedzy i zastosowanie jej w praktyce lekarskiej. Konferencja będzie interdyscyplinarnym forum wymiany myśli, poglądów i doświadczeń zarówno klinicystów, jak i lekarzy praktyków z różnych dziedzin klinicznych: audiologów, foniatrów, laryngologów, neurologów, logopedów, neurologopedów, psychiatrów i psychologów.

Ze względu na wszechobecny hałas i proces starzenia się społeczeństwa Konferencja poświęcona diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu, głosu, mowy i narządu równowagi będzie znaczącym wydarzeniem dla nauki i promocji zdrowia w Polsce.

Szczegóły i program Konferencji: www.audiofon2014-katowice.pl


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]