Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Zgodnie z tradycją XVI Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych odbyło się w Ustroniu w dniach 11-13 kwietnia 2014 roku.

 

W Sympozjum wzięło udział 245 uczestników, wśród których znaleźli się zarówno studenci i młodzi lekarze, jak i utytułowani przedstawiciele świata medycyny. Uczestnicy przyjechali z Zabrza, Katowic, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Lublina, Poznania i Bydgoszczy.

Organizatorem Sympozjum było Studenckie Koło Naukowe Zakładu Propedeutyki Chirurgii w Bytomiu, działające przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych kierowanej przez dr hab. n. med. Zbigniewa Lorenca oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Opiekę nad Sympozjum sprawował dr n. med. Marek Rudzki.

Konferencja odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji Rektor ŚUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty, Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Macieja Misiołka, dr n. med. Jacka Kozakiewicza Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej, Prezydenta Miasta Bytomia Pana Damiana Bartyli oraz Pani Prezydent Miasta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik.

Komitet Organizacyjny stanowili członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Propedeutyki Chirurgii w Bytomiu. W jego skład wchodzili studenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu: Aleksandra Raźnikiewicz (przewodnicząca Komitetu), Anna Fedorowicz (zastępca przewodniczącej) oraz Paulina Maruszczak, Jolanta Mękarska, Agnieszka Stroba, Dorota Nadbrzeżna, Mateusz Pytlos, Mateusz Stolarz, Katarzyna Daniel, Marta Kieś, Karolina Kromorz, Dominika Kocój, Piotr Kościelniak, Mateusz Pawłowski i Kinga Tyrała.

Sympozjum otworzył dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc, który uroczyście powitał wszystkich uczestników. Ceremonię zaszczycił Prorektor dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu dr hab. n. med. Zenon Czuba oraz prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt poprzedni wieloletni organizator tegoż Sympozjum. Wykład inauguracyjny wygłosił Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach dr hab. n. med. Lesław Niebrój pt.: „Czy koncepcja lekarza z powołaniem jest już tylko anachronizmem?” - wykład spotkał się z żywą reakcja i wywołał burzliwe dyskusje

Podczas trzydniowej konferencji odbywały się warsztaty chirurgiczne dające uczestnikom niepowtarzalną możliwość zapoznania się z praktyczną strona laparoskopii i chirurgii robotowej.  Warsztaty zostały przygotowane i poprowadzone przez studentów we współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Zgłoszono 46 prac, które zostały podzielone na sesję przypadków klinicznych oraz sesje plenarne. Prezentacje prac naukowych wywoływały żywe dyskusje między Komitetem Naukowym a autorami prac. Podczas obrad padło wiele pytań, cennych uwag oraz spostrzeżeń. Komitet Naukowy przyznał 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia w sesji planarnej oraz 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia w sesji przypadków klinicznych.

I MIEJSCE

Długoterminowy efekt operacji transpozycji jelitowej na parametry histomorfometryczne transponowanego fragmentu jelita krętego u szczurów szczepu Zucker Lepr”
Autorzy: Anna Krywult, Michał Długaszek, Justyna Musiał, Aleksandra Fimiarz, Jakub Poloczek, Piotr Ciuła, Dominika Czachor, Michał Linart, Ewa Olszańska, Judyta Płonka z Katedry i Zakładu Fizjologii w Zabrzu

II MIEJSCE

„Ocena stężenia HE4 w poszczególnych trymestrach ciąży fizjologicznej”
Autorzy: Izabela Chramiec-Francuz, Edyta Hunia-Prejsner, Dominika Kocur, Roksana Kręcichwost, Wojciech Krupa, Paulina Niańkowska, Patrycja Obirek, Eliza Suchanowska z Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu

III MIEJSCE

„Porównanie powikłań ze strony górnych i dolnych dróg moczowych w przebiegu radioterapii”
Autorzy: Krystyna Młynarek, Albert Krzak, Mateusz Marcinek, Szymon Haza, Aleksandra Raźnikiewicz z Katedry i Kliniki Urologii w Zabrzu

 

I WYRÓŻNIENIE

 „Operacje organooszczędzające guzów nowotworowych nerki jedynej”
Autorzy: Albert Krzak, Szymon Haza, Mateusz Marcinek, Aleksandra Raźnikiewicz, Krystyna Młynarek z Katedry i Kliniki Urologii w Zabrzu

II WYRÓŻNIENIE

„Wielka waga małych rzeczy – czyli czy istnieje związek pomiędzy zawartością pierwiastków śladowych a procesami degeneracyjnymi w krążkach międzykręgowych w odcinku szyjnym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa?”
Autorzy: Piotr Kulesza, Monika Kulig, Angelika Copija z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

III WYRÓŻNIENIE

„Zastosowanie propranololu w leczeniu naczyniaków krwionośnych wczesnodziecięcych”
Autorzy: Agnieszka Stroba, Tomasz Fryc z Kliniki Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu

 

SESJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

 

I MIEJSCE

„Rzadka przetoka okołoodbytowa jako powikłanie po zapaleniu gruczołu krokowego – opis przypadku”
Autorzy: Angelika Copija, Julia Janiszewska, Paulina Maruszczak, Aleksandra Raźnikiewicz z Zakładu Propedeutyki Chirurgii w Bytomiu Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych w Sosnowcu na podstawie materiału Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

II MIEJSCE

„Całkowite wypadanie olbrzymiego kikuta pochwy z towarzyszącym rectocele, enterocele, cystocele i urethrocele – opis przypadku”
Autorzy: Małgorzata Pilawska, Krystyna Młynarek, Paulina Maruszczak, Maciej Zieliński, Aleksandra Raźnikiewicz z Zakładu Propedeutyki Chirurgii w Bytomiu Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych w Sosnowcu na podstawie materiału Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

 III MIEJSCE

„Zastosowanie terapii podciśnieniowej (NPTW) w leczeniu obrzękowej postaci neuroartropatiiCharcota – przypadek kliniczny” 
Autor: Krzysztof Szmyt z I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

I WYRÓŻNIENIE

„Laparoskopowa operacja późno rozpoznanej przepukliny przeponowej – opis przypadku” 
Autorzy: Agnieszka Stroba, Tomasz Fryc z Kliniki Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu

II WYRÓŻNIENIE

„Endoskopowy drenaż martwicy ograniczonej trzustki (WOPN) – opis przypadku” 
Autor: Mateusz Jagielski z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Oprócz prezentacji prac naukowych organizatorzy zaproponowali także dobra zabawę - ognisko zbójnickie, w trakcie którego skocznie przygrywała góralska kapela, a następnie wszyscy uczestnicy bawili się do białego rana na dyskotece prowadzonej przez D.J.’a Grutznego. Sympozjum zwieńczył wykład dr n. med. Jarosława Pająka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu pt.: „Laparoskopia i laparoskopia w asyście robota Da Vinci w operacjach ginekologicznych”. W sobotę po ceremonii wręczenia nagród odbył się uroczysty bankiet, na którym bawiono się również do świtu.

Organizatorzy maja nadzieję, że wszyscy Uczestnicy Sympozjum wzbogacili się o nowe doświadczenia z zakresu chirurgii i innych dziedzin medycyny prezentowanych podczas sesji naukowych, a także wzbogacili się o nowe znajomości i będą dobrze wspominać zabawę w urokliwym Ustroniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i zapraszamy w przyszłym roku w jeszcze większym gronie!

Na zakończenie jako przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Osobom, które przyczyniły się i pomogły w zorganizowaniu Konferencji. W szczególności składam serdeczne podziękowania dla: Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego za wspieranie finansowe naszej inicjatywy oraz dla Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacka Kozakiewicza za ufundowanie dodatkowych nagród. Pragnę również gorąco podziękować Panu dr hab. n. med. Zbigniewowi Lorencowi - Kierownikowi Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych, przy której działa nasze Studenckie Koło Naukowe oraz Panu dr n. med. Markowi Rudzkiemu - Opiekunowi Sympozjum za przychylność i podanie pomocnej dłoni w najtrudniejszych chwilach podczas realizacji naszego przedsięwzięcia oraz za inspirację do kontynuowania już kilkunastoletniej tradycji organizowania tegoż Sympozjum.

Ogromne podziękowania również dla wszystkich firm, które zaoferowały swoja pomoc, bez której zorganizowanie naszego Spotkania Naukowego byłoby niemożliwe. Na końcu przekazuję podziękowania wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego za ich ciężką prace i poświęcony czas podczas przygotowań i w czasie trwania Sympozjum, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek inny sposób przyczynili się do zorganizowania XVI Międzynarodowego Sympozjum dla Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Aleksandra Raźnikiewicz

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.