Szanowni Państwo,

pozwalam sobie przedstawić Państwu Zespół Dziekanów, któremu zamierzam powierzyć kierowanie działalnością Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Dziekan – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop (notka biograficzna)
Prodziekan ds. studenckich – dr hab. n. o zdrowiu Anna Brzęk (notka biograficzna)
Prodziekan – dr hab. n. o zdrowiu Urszula Sioma-Markowska (notka biograficzna)
Prodziekan – dr hab. n. med. Paweł Niemiec, prof. SUM (notka biograficzna)


Wskazanym Osobom od dnia 1 września br. zamierzam powierzyć pełnienie obowiązków, natomiast powołanie na funkcje nastąpi po przedstawieniu przez Senat Uczelni opinii, o której mowa w § 35 ust. 2 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydatura dr hab. n. o zdrowiu Anny Brzęk na Prodziekana ds. Studenckich uzyskała poparcie Samorządu Studenckiego, zgodnie z § 37 ust. 1 Statutu SUM oraz § 30 ust. 3a Regulaminu Organizacyjnego Uczelni.

 


prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Rektor – Elekt
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]