Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. n. med. Mariuszowi Adamkowi.

Pan Profesor Mariusz Adamek jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i chorób płuc oraz balneologii i medycyny fizykalnej, adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Główne zainteresowania Pana Profesora obejmują etiopatogenezę raka płuca, pulmonologię prewencyjną, tj. skrining raka płuca za pomocą tomografii komputerowej.

Jest przewodniczącym rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Wykrywania Raka płuca przy pomocy niskodawkowej tomografii komputerowej. Badanie to jest Programem Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Dodatkowo Profesor Mariusz Adamek zajmuje się, we współpracy z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim modelowaniem matematycznym i analizą big data za pomocą wyjaśnialnego uczenia maszynowego (XAI). Bierze również udział w międzynarodowych badaniach dotyczących genomiki funkcjonalnej i jej wykorzystania w personalizacji leczenia raka płuca.

Jest współautorem 89 prac, 12 rozdziałów w podręcznikach oraz 7 monografii o łącznym współczynniku oddziaływania (IF wg ISI) 77,302 i indeksie Hirscha 15, na który składa się 963 cytacje.


Serdecznie gratulujemy!

 

 

[Przesłano przez: Karolina Rzepiejewska]