Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 04 sierpnia 2020 r. zmarł

 prof. dr hab. n. med. Stanisław Pasyk

 

emerytowany Kierownik I Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1998 - 2003,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu
w latach 1976 – 1982 oraz 1983 - 1993,

 

wybitny polski kardiolog,
twórca nowoczesnej metody leczenia zawału serca nazwanej metodą zabrzańską,
uznany w kraju i za granicą, zasłużony dla rozwoju naszej Uczelni i regionu.

 

Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich,
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, American Heart Association,
European Society of Cardiology, International Society and Federation of Cardiology.

 

Uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim OOP, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia", Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚAM".

 

Żegnamy wybitnego specjalistę,
szanowanego i cenionego nauczyciela akademickiego,
pioniera zabrzańskiej kardiologii.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 12.08.2020 r. o godz. 13:00
w Kościele św. Anny w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 18, po czym odbędzie się ceremonia
pogrzebowa na Cmentarzu Komunalnym w Zabrzu, przy ul. Pokoju 41