Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach zaprasza na 103. Sesję Zgromadzenia Ogólnego, która odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r. w siedzibie Oddziału PAN w Katowicach, ul. Krasińskiego 8 (gmach Politechniki Śląskiej), sala OLIMP, IV piętro.

Referaty wygłoszą:

  •          Prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN Barbara Jarząb: W poszukiwaniu cech wspólnych raka gruczołów dokrewnych
  •          Prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN Michał Tendera: Kardiolog  - elektryk, hydraulik, lekarz
  •          Prof. dr hab. n. med., czł. Koresp. PAN Andrzej Więcek: Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]