Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie okresu, w którym należy składać wnioski do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do PES po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia okresu składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) do dnia 21 sierpnia 2020 r.
na podstawie art. 16rb ust 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514) informujemy, że wnioski do PES należy składać po wejściu w życie ustawy z dnia
16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz 1291), która została podpisana w dniu 24 lipca 2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych ustaw wchodzi w życie 8 sierpnia 2020 r.

W związku z powyższym wnioski do PES należy składać w dniach od 8 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. Ministerstwo informuje, że wnioski złożone w innym terminie nie zostaną uwzględnione.