Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych Kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach został laureatem 2 miejsca w konkursie Supertalenty w Medycynie. 

Ideą przewodnią organizowanego od 2012 r. konkursu Supertalenty w Medycynie jest wyróżnienie liderów młodego pokolenia lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą nadawać ton polskiej medycynie i systemowi ochronie zdrowia w najbliższych latach. Laureatów tegorocznej edycji wyłoniła kapituła składająca się z 10 specjalistów różnych dziedzin medycyny.

Kandydaci do tytułu Supertalenty w Medycynie byli oceniani w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody); zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach); perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach).

Profesor Łukasz Krzych laureat konkurs Supertalenty w Medycynie to specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Współautor krajowych wytycznych monitorowania funkcji i dynamiki układu krążenia w operacjach niekardiochirurgicznych. Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Śląskiej Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przewodniczący Sekcji Intensywnej Terapii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w którym jest również członkiem Zarządu Głównego. Ponadto członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, wykładowca. Łącznie wykonawca 19 projektów naukowych, kierownik 1 projektu, w tym 6 projektów MNiSW / MNiI / KBN. Badacz i kierownik ośrodka międzynarodowych projektów (MET-REPAIR, badanie European Society of Anaesthesiology. Badacz i krajowy koordynator międzynarodowych projektów (SQUEEZE, badanie European Society of Anaesthesiology; EuroPN Surveym badanie Fresenius Kabi). Promotor: 31 prac licencjackich i inżynierskich; 6 zakończonych przewodów doktorskich, 4 wszczętych przewodów doktorskich; opiekun 5 słuchaczy studiów doktoranckich, recenzent 6 rozpraw doktorskich, 1 postępowania habilitacyjnego. Autor lub współautor 204 prac naukowych indeksowanych w czasopismach z punktacją MNiSW (łącznie 3549 punktów), w tym 86 prac z IF (łączny IF 156,642); HI=12 (według Web of Science); liczba cytowań (według WoS): 510, bez autocytowań: 466.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy !!!