Informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny powołał dr hab. n. o zdrowiu inż. Aleksandra Owczarka, prof. SUM Kierownika Zakładu Statystyki Katedry Analizy Instrumentalnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na eksperta uczestniczącego w obradach Zespołu Kwalifikacyjnego w ramach programu LIDER X edycja.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.