25 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Śląska Konferencja Medyczno-Prawna zorganizowana przez: Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski oraz Śląską Izbę Lekarską i Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach Jerzy Pinior, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesław Martysz.

Uczestników konferencji powitali: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. Zygmunt Tobor, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa UŚ.

Konferencja podzielona została na dwie części. W pierwszej części prezentowane były tematy przygotowane wspólnie przez pracowników naukowych reprezentujących świat medycyny i prawa. Poruszano między innymi problemy z zakresu transplantologii, świadomej zgody, elementów psychiatrii w procedurze karnej, telemedycyny oraz działalności wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Adam Maciejewski, pod którego kierownictwem w 2013 r. zespół chirurgów z Centrum Onkologii w Gliwicach dokonał pierwszego na świecie przeszczepu twarzy ratującego życie. Druga część konferencji poświęcona została praktycznym zagadnieniom medyczno-prawnym, a zatem kazusom z jakimi spotykają się lekarze i adwokaci w swojej codziennej pracy zawodowej.

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]