Katowice, 07.07.2020 r.

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach unieważnia konkursy na funkcję kierownika następujących
jednostek organizacyjnych:


1. Katedra Ginekologii i Położnictwa oraz Klinika Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach,
2. Katedra i Zakład Histologii i Patologii Komórki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,
3. Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,
4. Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego oraz Zakład Protetyki Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,
5. Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.
Informacja o ponownym ogłoszeniu postępowań konkursowych na funkcję kierowników jednostek organizacyjnych j/w zostanie opublikowana na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl
W związku z powyższym uprzejmie proszę o bieżące zapoznawanie się z ogłoszeniami celem terminowego składania ofert.

Z upoważnienia Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor – Elekt