Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 01.07.2020 r. zmarł

 

prof. dr hab. n. med. Ryszard Aleksandrowicz

 

emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej
Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych w latach 1989-1990,
Dziekan Wydziału Pielęgniarskiego w latach 1980-1982
Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach w latach 1982-1990,


Członek wielu towarzystw naukowych m. in.: Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Zrzeszenia Polskich Towarzystw Lekarskich,

Uhonorowany m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za zasługi dla Obronności Kraju, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”

Żegnamy szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają:

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek 10 lipca 2020 r. o godz. 1040
w Kościele pw. Św. Wincentego à Paulo (rektorski-drewniany) przy ul. św. Wincentego 83
w Warszawie, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Bródnowskim
w Warszawie