Szkolenia z zakresu wyceny technologii

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie się uczestników z podstawowymi metodami wyceny technologii oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz właściwymi metodami i procedurami pozwalającymi na przeprowadzenie profesjonalnych i obiektywnych szacowań wartości.

Szkolenie ma na celu przedstawienie problematyki wyceny technologii oraz wartości niematerialnych i prawnych. Uczestnicy szkolenia poznają podstawy wyceny technologii oraz właściwe metody i procedury pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnego i obiektywnego szacowania wartości, umożliwi pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu wyceny technologii. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie interaktywnych warsztatów, podczas których, obok przedstawienia podstaw teoretycznych, zostaną poddane analizie liczne praktyczne przykłady szacowania wartości technologii. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podejściami i metodami wycen technologii oraz jej specyficznymi aspektami. Zostaną przedstawione zalety, wady, ograniczenia oraz możliwości praktycznego zastosowania poszczególnych podejść i metod.

Termin 28 lipca 2020 r.


Szkolenie z zakresu mechanizmów funkcjonowania spółek celowych oraz spółek spin-off

Celem szkolenia jest przedstawienie aspektów prawnych, problemów oraz ryzyka związanego z tworzeniem spółek celowych oraz spółek spin-off. Wskazanie oraz wyjaśnienie uczestnikom podstawowych mechanizmów funkcjonowania spółek celowych, omówienie regulacji prawnych odnoszących się do spółek celowych oraz spółek spin-off.

Zakres szkolenia:

- Tworzenie spółki celowej,

- Spółka celowa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- Spóła celowa jako spółka akcyjna,

- Aspekty tworzenia spółek spin-off

UWAGA!  ZMIANA TERMINU

Termin 3 sierpnia 2020 r.


Szkolenie z zakresu planowania, organizacji i zarządzaniem eventami

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z autoprezentacji/umiejętności osobistych. Szkolenie ma na celu wykorzystanie imprez firmowych dla celów promocyjnych i wizerunkowych, doskonalenie umiejętności wzbudzania zainteresowania klienta nietypową promocją, naukę planowania akcji promocyjnych i postępowania na każdym etapie realizacyjnym - od przygotowania, aż do podsumowania efektów.

Termin 25 sierpnia 2020 r.

 

Dokumenty do pobrania pod linkiem: 
http://zintegrowaneprogramyuczelni.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=50

 

[Przesłano przez: Anna Gardocka]