Celem głównym szkolenia jest zwiększenie atrakcyjności oferty uczelni poprzez zastosowanie form e-learningowych w nauczaniu oraz podniesieniu umiejętności kadry uczelni w zakresie tworzenia i udostępniania materiałów e-learningowych.

Zakres szkolenia będzie obejmował:
- obiekty e-learningowe,
- tworzenie testów i ankiet,
- tworzenie filmów edukacyjnych,
- tworzenie prostych materiałów e-learningowych,
- konwersja różnych materiałów do postaci e-learningu,
- tworzenie lekcji e-learningowych,
- udostępnienie szkoleń e-learningowych studentom.
Szkolenia zostaną zrealizowane w formie warsztatów w grupach maksymalnie do 12 osób, z wykorzystaniem komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania. Taka forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom szkolenia nie tylko zdobyciem niezbędnej wiedzy i umiejętności przewidzianych zakresem szkolenia, ale również opracowanie własnych materiałów e-learningowych.

W przypadku szkolenia z zakresu tworzenia materiałów e-learningowych Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zakłada utworzenie 3 grup szkoleniowych liczących po 10 osób.

Szkolenia zostaną przeprowadzone online poprzez platformę ClickMeeting.com.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w szkoleniach otrzymają link aktywacyjny na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.

 

Dokumenty do pobrania pod linkiem: http://zintegrowaneprogramyuczelni.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=62

 

[Przesłano przez: Anna Gardocka]