fotografia Katarzyna Gruszczyńska

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. n. med. Katarzynie Gruszczyńskiej.

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Specjalista Radiologii, Diagnostyki Obrazowej.

Jej głównymi zainteresowaniami naukowymi są radiologia sercowo-naczyniowa i radiologia pediatryczna. Dorobek naukowy to 71 prac pełnotekstowych, w tym 51 artykułów w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych, 15 rozdziałów w podręcznikach, 2 redakcje wydania polskiego podręcznika i 128 streszczeń zjazdowych.

Pani Profesor jako jedna z pierwszych osób w Polsce rozpoczęła badania TK i MR serca. Realizowane projekty naukowe dotyczyły oceny funkcji serca w MR u chorych z niewydolnością lewej komory, oceny przepływu przez zastawki serca w MR, oceny tkanki tłuszczowej okołosercowej w MR, analizy zwężeń miażdżycowych tętnic wieńcowych w TK oraz metodyki TK i MR serca i naczyń. Współpracuje naukowo z jednostkami polskimi i zagranicznymi w zakresie radiologii pediatrycznej i sercowo-naczyniowej, m.in. Erasmus University MC Rotterdam, Queen's Mary University of London.

Odbyła 12-miesięczny staż naukowy w Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, ponadto liczne kursy i szkolenia zagraniczne z zakresu radiologii pediatrycznej (zaawansowane obrazowanie MR u dzieci – Graz, Londyn) oraz MR i TK serca (Amsterdam, Leida).

Profesor Katarzyna Gruszczyńska jest członkiem sekcji Radiologii Pediatrycznej PLTR, komitetu głównego European Society of Cardiovascular Radiology, komitetu programowego European Congress of Radiology z zakresu radiologii serca. Była przewodniczącą sekcji radiologii sercowo-naczyniowej PLTR oraz przewodnicząca lokalnego komitetu organizacyjnego kongresu ESCR w 2016 r. w Krakowie.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z diagnostyki obrazowej dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach i studentów anglojęzycznych. Prowadziła liczne wykłady szkoleniowe w ramach kursów CMKP, Szkoły Radiologii PLTR, ECR i ESCR.


Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]