Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
fotografia Marek Waluga

Postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. n. med. Markowi Waludze.

Prof. dr hab. n.med. Marek Waluga ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) w 1984 roku. Od początku swojej pracy zawodowej związał się Katedrą i Kliniką Gastroenterologii Śląskiej Akademii Medycznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym (obecnie Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne SUM w Katowicach), gdzie pracuje do dziś.

Już w czasie studiów rozpoczął działalność naukową, którą kontynuuje do dnia dzisiejszego. Zakres działań naukowych Pana Profesora dotyczy kilku zagadnień związanych z problematyką gastroenterologiczną. W początkowych latach pracy były to badania dotyczące patofizjologii i kliniki otyłości zakończone pracą doktorską pt. „Wpływ obciążenia termicznego na wydatek energetyczny w otyłości".

Istotną część pracy naukowej Profesora Marka Walugi stanowią badania dotyczące elektrogastrografii oraz motoryki przewodu pokarmowego. Przed habilitacją powstał cykl badań dotyczących wpływu stymulacji smakowej na czynność elektryczną i motoryczną żołądka oraz aktywność układu wegetatywnego. Badania te zostały uwieńczone rozprawą habilitacyjną pt. „Wpływ aferentnej wagalnej stymulacji smakowej przy zastosowaniu czterech smaków na mioelektryczną czynność żołądka w okresie międzytrawiennym i poposiłkowym oraz na kinetykę opróżniania żołądka" i nadaniem stopnia doktora habilitowanego w roku 2011. Wynikiem tych badań było między innymi opracowanie nowatorskiej wielokanałowej metody zapisu elektrogastrograficznego.

Badania naukowe dotyczyły także problematyki hepatologicznej w różnych aspektach. W ostatnich latach powstał przy udziale Pana Profesora cykl publikacji na temat roli adipokin w rozwoju i postępie chorób wątroby. Prace te skupiają uwagę zwłaszcza na roli tych czynników w takich procesach patologicznych jak stłuszczenie, zapalenie i włóknienie wątroby, prowadzących do niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby, niealkoholowego stłuszczeniowego jej zapalenia oraz marskości wątroby. W ramach cyklu są także badania na temat potencjalnej roli adipokin w pierwotnym zapaleniu przewodów żółciowych. Badania prowadzone w ramach tego cyklu wykazały, że stężenie niektórych adipokin w surowicy, jak również ich ekspresja w tkance wątroby wykazuje zależność od rodzaju i stopnia uszkodzenia wątroby, a także koreluje z niektórymi zmianami parametrów laboratoryjnych.

Pan Profesor uczestniczył także w badaniach dotyczących chorób zapalnych jelit, a także niektórych zagadnień endoskopii przewodu pokarmowego. Jest kierownikiem wielu projektów badawczych realizowanych głównie jako badania statutowe. Jest także promotorem kilku zakończonych i kilku wszczętych przewodów doktorskich.

Profesor Marek Waluga jest członkiem grupy ekspertów ESNM (European Society of Neurogastroenterology & Motility), której zadaniem jest opracowanie nowych wytycznych europejskich dla dwóch chorób czynnościowych przewodu pokarmowego − dyspepsji czynnościowej i gastroparezy.

Pan Profesor jest aktywnym dydaktykiem. Od początku pracy zawodowej prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii, przez wiele lat był kierownikiem ćwiczeń. W latach 2012-2019 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM ds. studentów anglojęzycznych. Aktualnie jest członkiem Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Profesor Marek Waluga jest aktywnym lekarzem. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych (pierwszy stopień w roku 1987, drugi stopień w roku 1990) oraz z gastroenterologii (2007). Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, członkiem zarządu Sekcji Neurogastroenterologii i Motoryki Przewodu Pokarmowego. Był sekretarzem, następnie przewodniczącym, a obecnie wiceprzewodniczącym Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Jest żonaty, ma jedną córkę i jedną wnuczkę.


Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.