Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 czerwca 2020 r. zmarł

 

prof. dr hab. n. med. Florian Ryszka


emerytowany Kierownik Zakładu Technologii Postaci Leku
Katedry Farmacji Stosowanej i Technologii Leków
oraz Kierownik Katedry Farmacji Stosowanej i Technologii Leków
Wydziału Farmaceutycznego,
Kurator Zakładu Ekonomiki Farmacji Wydziału Farmaceutycznego w latach 1999-2000,


Członek wielu towarzystw naukowych m. in.: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Komisji Technologii Postaci Leków PAN i Komisji ds. Rozwoju Zwierząt PAN


Uhonorowany m. in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia"


Żegnamy szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego.


Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają:

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 3 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 124 w Sosnowcu.