Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

 

 

Katowice, dnia 29.06.2020 r.

Komunikat Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo,

nawiązując do uprzednich komunikatów, jak również odnosząc się do publikowanych w prasie artykułów związanych z komentarzami zamieszczonymi na fanpage’u „Śumemes” uprzejmie informuję o podjętych kolejnych działaniach:
1) w związku z przesuniętymi terminami postępowań konkursowych, nastąpiło czasowe powierzenie pełnienia obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych Wydziałów innym nauczycielom lub nadzór Dziekana nad tymi jednostkami. Miało miejsce również możliwe prawnie rozwiązanie stosunku pracy z kierownikiem - nauczycielem akademickim,
2) w dniu 29.06.2020 r. przedstawione zostały przez Uczelniany Zespół, po dokonanej analizie zgłoszeń przesłanych przez internetowy formularz, następujące rekomendacje:
- uzupełnienie złożonego w dniu 15.06.2020 r. zawiadomienia do prokuratury,
- polecenia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ds. Nauczycieli Akademickich wszczęcia postępowań wyjaśniających wobec 5 kolejnych nauczycieli akademickich, w trybie art. 275 i nast. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.),
- rozważenie prawnych możliwości zastosowania instytucji zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, a ze względu na wiarygodność przedstawianych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków tj. na zasadzie art. 302 ust. 1 ww. ustawy,
- nałożenia przez Rektora kary upomnienia, zgodnie z art. 282 pkt 2 ww. ustawy,
- przeprowadzenia okresowych ocen nauczycieli akademickich przed upływem czteroletniego okresu tj. w oparciu o art. 128 ust. 2 ww. ustawy z chwilą zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 poz. 917). Kolejne posiedzenie Zespołu planowane jest na dzień 30.06.2020 r.

3) zgodnie z przyjętymi ustaleniami ze Studentami Uczelni, zarządzeniem Rektora wprowadzone zostaną zmiany w procesie oceny nauczycieli akademickich dokonywanej w ramach ankietyzacji, polegające na wydłużeniu terminu składania ankiet oraz zniesienia 50 % progu udziału studentów jako wymogu stanowiącego podstawę do uwzględnienia opinii. Powyższe przedstawione zostało Senatowi na posiedzeniu w dniu 24.06.2020 r.,

4) na dzień 29.06.2020 r. zaplanowane zostało spotkanie Prorektora ds. Studiów i Studentów, Dziekanów Wydziałów z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego SUM w Katowicach, Przewodniczącym i Rzecznikiem Praw Studentów Parlamentu Studentów RP oraz Przewodnicząca i Sekretarzem Generalnym Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Odnosząc się do publikowanych w artykułach prasowych błędnych treści wyjaśniam, że w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych w trybie art. 275 i nast. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.) oznaczenie pokrzywdzonego i nadanie mu przymiotu strony nie jest wymagane. W odniesieniu natomiast do postępowań prowadzonych przez prokuraturę to brak jest w ocenie Uczelni uzasadnienia, dla którego osoby pokrzywdzone tak poważnymi czynami opisanymi w anonimowych komentarzach zamieszonych w przestrzeni publicznej, miałyby nie składać zeznań niezbędnych do ustalenia ich sprawcy oraz wymierzenia sankcji karnych, przez Organy od Uczelni niezależne. Uczelnia poza publikowanymi na stronie internetowej www.sum.edu.pl komunikatami zawierającymi informacje o kolejno podejmowanych działaniach, udziela również odpowiedzi i przedstawia wyjaśnienia na wezwania właściwych Organów Administracji z zachowaniem obowiązujących przepisów.


Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n .med. Przemysław Jałowiecki

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.