Urządzenie do diagnostyki psychofizjologicznej

Urządzenie do diagnostyki psychofizjologicznej, którego współtwórcami są Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Zakładu Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM oraz Mieczysław Wojciech Korchut GPE Psychotronics, zostało opatentowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Polipsychograf - Zintegrowany System Pomiaru Zmiennych Psychologicznych - jest nowatorskim urządzeniem przydatnym do badań poziomu funkcji poznawczych i sprawności psychomotorycznej oraz niektórych wskaźników fizjologicznych. Umożliwia określenie aktualnego poziomu sprawności funkcjonalnej mózgu oraz zmiennych psychologicznych (np. reaktywność, nastrój, cechy osobowości i temperamentalne, samoocena), które w istotny sposób sprawność tę modyfikują.

System składa się z monitora ekspozycyjnego, klawiatury badawczej, manipulatorów nożnych, słuchawek, elektrod pomiarowych oraz specjalistycznego oprogramowania. Klawiatura miernika posiada oryginalną konstrukcję, dostosowaną do możliwości motorycznychi percepcyjnych osób starszych oraz osób obciążonych chorobami.

W systemie pojawia się wiele oryginalnych funkcji niespotykanych w dotychczasowych narzędziach diagnostycznych, mianowicie: wielokrotne stosowanie zadań testowych bez możliwości ich wyuczenia, minimalizacja czynników zakłócających o charakterze językowym oraz kulturowym (testy typu „culture free"), możliwości rozbudowy matryc testowych, zmiany parametrów ekspozycyjnych, tworzenie nowych zadań testowych, możliwość badań longituidalnych oraz bezpośrednia analiza danych – jednostkowa i porównawcza, charakter polimodalny – jednoczasowo mierzy wiele funkcji psychologicznych i fizjologicznych, możliwość utworzenia wybranej wersji językowej.

Badania przeprowadzane z użyciem Polipsychografu są nacechowane wysoką czułością i rzetelnością pomiaru. Zestaw ten jest przenośny, co umożliwia przeprowadzenie badania w miejscu pobytu badanej osoby.

System umożliwia wszechstronną i kompleksową diagnostykę psychologiczną osób w różnych przedziałach wiekowych. Matryce testowe można dostosować do możliwości osoby badanej pod względem poziomu intelektualnego, zakresu i rodzaju obciążeń chorobowych oraz istniejących dysfunkcji psychicznych. System ten posiada szczególną wartość w odniesieniu do obowiązkowych badań na wybrane stanowiska pracy, związane z zagrożeniem zdrowia lub wymagające szczególnych predyspozycji w zakresie sprawności funkcji psychomotorycznych. Urządzenie może także służyć do testowania stawianych hipotez w badaniach naukowych z zakresu psychofizjologii.

Główne obszary wykorzystania systemu obejmują: diagnostykę mierzalnych zmiennych psychologicznych i psychofizjologicznych (dzieci w wieku rozwojowym, osoby dorosłe oraz w wieku starszym), diagnostykę neuropsychologiczną (osoby obciążone chorobami, po urazach neurologicznych, z zespołem otępiennym), diagnostykę w zawodach trudnych i niebezpiecznych (policja, wojsko, służby ratownicze, transport, górnictwo, opieka medycyna), diagnostykę sprawności psychomotorycznej (osoby poddane terapii farmakologicznej, a także rehabilitacji).

 

[Przesłano przez: Bożena Langner]