Logo SUM

Sześcioro Studentów SUM otrzyma stypendia Ministra Zdrowia:
- Maciej Dyrbuś, kierunek lekarski WNMK w Katowicach, VI rok,
- Patrycja Łanowy, kierunek lekarsko-dentystyczny WNMZ w Zabrzu, V rok,
- Alicja Prawdzic-Seńkowska, kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, VI rok,
- Michał Smoczok, kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, V rok,
- Krzysztof Starszak, kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, IV rok,
- Krystian Ślusarz, kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, VI rok.

Stypendia zostały przyznane za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (DZ. U. poz. 1600).

Minister Zdrowia łącznie przyznał 50 stypendiów. Ubiegało się o nie 107 osób, w tym siedmioro Studentów SUM.

Serdecznie gratulujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]