Koronawirus

Zespół Badaczy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Mariusza Gąsiora – Kierownika III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM, uzyskał dofinansowanie na realizację badania mającego na celu określenie skali problemu i znaczenia klinicznego wczesnych powikłań u chorych po COVID-19.

Projekt zostanie przeprowadzony w ramach szybkiej ścieżki wsparcia Agencji Badań Medycznych, ukierunkowanej na walkę z COVID-19. Zespoły kliniczne Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu tworzą: dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz - Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii, dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. SUM – Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, dr hab. n. med. Marek Ochman – Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, dr hab. n. med. Maciej Wiewióra - Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, dr hab. n. med. Robert Pudlo - Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, dr n. med. Jacek Niedziela – III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, prof. dr hab. n. med. Alicja Grzanka - Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii. W projekcie uczestniczą również lek. med. Urszula Mendera-Bożek – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, prof. dr hab. n. med. Krystian Wita – Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

W ramach badania zaplanowano przeprowadzenie, u osób wyleczonych po infekcji COVID-19, kompleksowej diagnostyki sercowo-naczyniowej, pulmonologicznej, neurologicznej, hepatologicznej i psychiatrycznej obejmującej badania laboratoryjne, obrazowe i czynnościowe. Uzyskane wyniki, oprócz określenia nieznanej dotychczas skali problemu, pozwolą na wyłonienie badań, które będą mogły służyć jako optymalne narzędzia identyfikujące pacjentów z wczesnymi powikłaniami zakażenia wirusem SARSCov-2. Wczesne rozpoznanie umożliwić może z kolei bardziej skuteczne leczenie.


[Przesłano przez: Bożena Langner]