Przyłbice

JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. Antoni Cygan zadeklarował pomoc Szpitalom Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie doposażenia w przyłbice ochronne. Są one produkowane w Modelarni ASP przez społeczność akademicką. Inicjatywę Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wspierają lokalne organizacje i przedsiębiorcy. Wszyscy chcą pomóc, bo zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej wśród personelu medycznego jest ogromne.

Pierwsze partie tego typu środków ochrony osobistej zostały już przekazane Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK Nr 6 SUM w Katowicach oraz Górnośląskiemu Centrum Medycznemu im. Prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach, Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Zabrzu.

Kolejne partie przyłbic ochronnych otrzymają również Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach.

Serdecznie dziękujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]