Logo SUM

Drodzy Studenci,
informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 581), w roku akademickim 2019/2020 studenci studiów na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, fizjoterapeuta i ratownictwo medyczne, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywać będą czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Celem zaliczenia części lub grupy zajęć, podmiot korzystający z wolontariatu studenta winien wydać po jego zakończeniu zaświadczenie o liczbie godzin zrealizowanych w ramach wolontariatu oraz charakterze wykonywanych czynności. W tym celu do podmiotów leczniczych oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych, działających na terenie województwa śląskiego zostało wystosowane pismo o konieczności wydania studentom-wolontariuszom stosownego zaświadczenia.
Ponadto Rozporządzenie stanowi, że studenci ww. kierunków studiów mogą uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość cześć efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla poszczególnych lat studiów.
Prosimy o zapoznanie się z treścią Rozporządzenia. Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy przesyłać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na które odpowiedzi opublikujemy na stronie internetowej Uczelni oraz Facebooku.

[Przesłano przez: Justyna Skolik]