Dzięki uprzejmości prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Wiczkowskiego, Kierownika Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej oraz  Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk, podczas odbywających się w Zabrzu-Rokitnicy Dni Otwartych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu po raz pierwszy zorganizowano wystawę pod nazwą: "Muzeum Historii Medycyny (w organizacji)". Tytuł wystawy nawiązywał do planów utworzenia w SUM - Muzeum Historii Medycyny.

 

Na wystawie zgromadzono kilkaset eksponatów pochodzących ze zbiorów: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej w Zabrzu, Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu oraz ze zbiorów prywatnych. Zwiedzający mogli zapoznać się z polskimi podręcznikami medycznymi z I i II poł.  XIX w., XIX-wiecznymi rozprawami doktorskimi, pierwszymi polskimi podręcznikami histologii z XIX i pocz. XX w., oryginalnymi zarządzeniami władz zaborczych z poł. XIX w. wprowadzającymi zasady wykonywania sekcji sądowo-lekarskich na ziemiach polskich. Ponadto zaprezentowano dokumenty i publikacje ilustrujące początki Pogotowia Ratunkowego w Polsce oraz pierwsze publikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poza książkami można było obejrzeć  mikroskopy z XIX i XX w. wraz z preparatami mikroskopowymi sprzed I wojny światowej, sprzęt medyczny, w tym zestaw narzędzi sekcyjnych z początku XX w., publikacje międzywojennej służby zdrowia z terenu ówczesnego województwa śląskiego, a także przed i powojenne skrypty dla studentów. Eksponaty związane z naszą Uczelnią to m.in.: kolekcja medali wybitych z okazji kolejnych rocznic powstania Śląskiej Akademii Medycznej, dawne i współczesne karykatury pracowników ŚAM/SUM, czapki studenckie, wreszcie mundur dawnego Studium Wojskowego z Rokitnicy czy toga byłego rektora ŚAM z lat 1962-1971 prof. Witolda Niepołomskiego. Po wystawie oprowadzali zwiedzających: jej organizator - dr n. med. Daniel Sabat oraz studentki koła naukowego STN przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii w Zabrzu: Agnieszka Mazur i Dominika Niedziela.

W ciągu dwóch dni wystawę zwiedziło ok. 200-300 osób: licealistów oraz studentów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr n. med. Daniel Sabat

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]