Zdjęcie: RIG w Katowicach

22 lutego w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXVIII Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Podczas uroczystości, Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowała prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni.

W tym roku najważniejsza nagroda - Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji - przypadł w udziale prof. Franciszkowi Kokotowi, nestorowi śląskiej medycyny i wybitnemu nefrologowi, który należy niewątpliwie do grona najwybitniejszych polskich uczonych o międzynarodowej sławie. Nagroda została przyznana za całokształt osiągnięć w opiece naukowej i dydaktycznej.
Profesor Franciszek Kokot urodził się w Oleśnie. Rozpoczął studia w Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Rokitnicy Bytomskiej (obecnie Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu SUM). W latach 1975-2000 był kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii (obecnie Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM). W latach 1980-1982 był Prorektorem ds. szkolenia podyplomowego, a w okresie 1982-1984 Rektorem Śląskiej Akademii Medycznej.

Jest autorem i współautorem kilkuset artykułów naukowych, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa 10 uczelni, w tym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W roku 1990 Jan Paweł II nadał Profesorowi Franciszkowi Kokotowi godność Eques Ordinis Sancti Silvestri Papae - członka Rycerskiego Zakonu Świętego Papieża Sylwestra. W 2001 roku Profesor otrzymał nagrodę Lux ex Silesia - "Światło ze Śląska”.

Jako Nauczyciel akademicki, Profesor i Rektor miał istotny wpływ na kształcenie Studentów SUM przez kilkadziesiąt lat, a jako członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kształcenie kadr naukowych w całej Polsce w latach 1979-2006. Jako autor podręczników oddziałuje na wszystkich Studentów medycyny w kraju i lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i nefrologii.

- Chciałbym podziękować za wiele lat inspirującej współpracy Pana Profesora ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Pańska wytężona praca i głębokie zaangażowanie przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju naszej Alma Mater, a dzięki ogromnej pasji, zaangażowaniu i naukowej aktywności jest Pan niedoścignionym wzorem dla kilku pokoleń swoich uczniów – te słowa w liście gratulacyjnym do Pana Profesora skierował JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach pielęgnuje tradycję doceniania i przekazywania podziękowań wybitnym osobowościom świata nauki, biznesu, kultury i polityki za ich wyjątkową publiczną działalność od 1992 roku. Laury Umiejętności i Kompetencji, stanowiące symboliczną formę uznania, otrzymali w tym roku m.in.:
- Kryształowy Laur z Diamentem - prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM, Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych SUM,
- Kryształowy Laur z Diamentem - prof. dr hab. n. med. Tadeusz Petelenz, Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii SUM w latach 1986 – 1995,
- Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji - dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec, Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej SUM.

– Celem „Laurów” jest zwrócenie uwagi na autorytety, tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. To również próba przypomnienia o uniwersalnych wartościach, poprzez osoby, w których działaniach można je odnaleźć – podkreśla Tadeusz Donocik, Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Łącznie w tym roku Kapituła przyznała 25 nagród.

Serdecznie gratulujemy!

 

[Przesłano przez: Bożena Langner]
[Zdjęcie: RIG w Katowicach]