flagi

logo APHEA

Sukcesem zakończył się proces uzyskiwania akredytacji zagranicznej APHEA dla kierunku studiów zdrowie publiczne, prowadzonego przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest to pierwsza w Polsce taka akredytacja dla tego kierunku studiów przyznana przez Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA) - europejską instytucję udzielającą międzynarodowej akredytacji ośrodkom akademickim, które prowadzą studia na kierunku zdrowie publiczne.

To oznacza, że osoby podejmujące kształcenie na zdrowiu publicznym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają gwarancję, że zarówno program nauczania, jak i jego realizacja spełniają najwyższe międzynarodowe standardy kształcenia, a dyplom ukończenia studiów jest tak samo prestiżowy jak innych najlepszych uczelni na świecie kształcących w tym zakresie.

Akredytacja APHEA została przyznana na okres sześciu lat z możliwością przedłużenia. Przypomnijmy, że w celu sfinansowania przeprowadzenia procedury uzyskiwania tej akredytacji, SUM w 2018 r. zawarł umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, wcześniej pozytywnie przeszedłszy procedurę konkursową ogłoszoną przez Ministerstwo. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. Akredytacje zagraniczne w ramach działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-P004/16).

Serdecznie gratulujemy!

 


[Przesłano przez: Bożena Langner]