Nagrodzeni

4 lutego 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. W latach 1974-2007 był nauczycielem akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach).

„W latach 1992-2007 prof. Kargul był członkiem Zarządu Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK, a w latach 1998-2004 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu tej Sekcji. W latach 2000-2004 był przewodniczącym Oddziału Katowickiego PTK, organizując w tym czasie kilkadziesiąt zebrań naukowo-szkoleniowych dla lekarzy z zakresu kardiologii. Pełniąc funkcję kierownika Kliniki Elektrokardiologii zorganizował w Katowicach wraz ze swoim zespołem pięć edycji (2004-2008) ogólnopolskich Jesiennych Warsztatów Resynchronizacyjnych. Prof. Kargul był przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Grupie Roboczej EHRA. W latach 1990-2000 był społecznym członkiem Centralnej Komisji Przetargowej przy Ministerstwie Zdrowia, zaopatrującej wszystkie ośrodki implantacyjne w Polsce w urządzenia ratujące życie” – czytamy na stronie www.pulsmedycyny.pl

Orderem Odrodzenia Polski został odznaczony również prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, Kierownik Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Szczecinie.

Wybitni kardiolodzy elektrofizjolodzy zostali wyróżnieni za wyjątkowe zasługi w dziedzinie prewencji, diagnostyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych u polskich pacjentów.


[Przesłano przez: Bożena Langner]
[Źródło: www.pulsmedycyny.pl ]
[Zdjęcie: www.pulsmedycyny.pl ]