W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zakończono modernizację Oddziału Ginekologii i Położnictwa (odcinek patologii ciąży i odcinek położniczy) oraz Neonatologii. To ostatni etap projektu, którego koszt realizacji wyniósł niemal 7 500 000 zł.

W uroczystym otwarciu oddziałów uczestniczyli: Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, prof. SUM; Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach dr hab. n. med. Tomasz Francuz, Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek, Prezydent Katowic – Marcin Krupa.
- To dla nas niezwykle ważne wydarzenie. Możemy już pochwalić się w pełni wyposażonym, zmodernizowanym Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym, Blokiem Operacyjnym Ginekologicznym wraz z Zespołem Porodowym oraz Oddziałem Neonatologicznym. Cieszymy się, że przebywające u nas pacjentki oraz mali pacjenci będą mogli być leczeni w najlepszych warunkach – podkreśla prof. Andrzej Witek, p.o. Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM.
W lipcu 2019 r. zakończono modernizację Oddziału Ginekologii, Bloku Operacyjnego Ginekologicznego wraz z Zespołem Porodowym. Był to pierwszy etap projektu, którego koszt realizacji wyniósł 14 985 245 zł.
W październiku 2019 r. (w ramach drugiego etapu) otwarto zmodernizowany Oddział Okulistyki Dziecięcej i Blok Operacyjny Dziecięcy. Koszt realizacji wyniósł niemal 6 500 000 zł.
Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa (odcinek patologii ciąży i odcinek położniczy), a także Oddziału Neonatologii to ostatni (trzeci) etap inwestycji, którego koszt wyniósł niemal 7 500 000 zł.
Zakres prac trzeciego etapu obejmował:
- przebudowę i modernizację pomieszczeń zlokalizowanych na 4 piętrze budynku Głównego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych, elektrycznych  w zakresie okablowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych);
- w ramach Oddziału Neonatologii zostały wydzielone pokoje dla noworodków obserwowanych, wcześniaków oraz intensywnej opieki noworodka, pomieszczenia dla noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej, pomieszczenia dla noworodków izolowanych oraz pomieszczenia towarzyszące o łącznej powierzchni około 243 m2;
- w ramach odcinka położniczego Oddziału Ginekologii i Położnictwa wydzielono 9 pokoi łóżkowych z łazienkami przeznaczonymi dla dwóch matek z noworodkami (tzw. system "matka z dzieckiem") oraz pomieszczenia towarzyszące o łącznej powierzchni około 498 m2;
- w ramach odcinka patologii ciąży Oddziału Ginekologii i Położnictwa wydzielono 6 pokoi
2-łóżkowych z łazienkami, jeden pokój 1-łóżkowy z łazienką oraz pomieszczenia towarzyszące o łącznej powierzchni około 366 m2.
Roboty budowlane i prace instalacyjno-montażowe trwały od lipca 2019 roku do grudnia 2019 roku.

 

Na oddziały trafił również nowoczesny sprzęt medyczny o wartości 1 267 901,64 zł.

To między innymi:
- Stanowisko do opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
- Respiratory noworodkowe;
- Inkubatory zamknięte;
- Lampy do fototerapii;
- Kardiomonitory;
- KTG do ciąży bliźniaczej;
- KTG z telemetrią.

Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii to ostatni etap inwestycji, której całkowity koszt wynosi 29 970 335,54 złotych (w lipcu w UCK oddano Oddział Ginekologii, Blok Operacyjny Ginekologiczny wraz z Zespołem Porodowym, w październiku Oddział Okulistyki Dziecięcej wraz z blokiem operacyjnym).
Dofinansowanie:
• w wysokości 85% - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych,
• w wysokości 15 % - Ministerstwo Zdrowia.
----------------------------------------------
Projekt nr POIŚ 09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020: Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych realizowany jest na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji Ceglana 35 i Medyków 14.
Całkowity koszt realizacji projektu to 29 970 335,54 zł w tym dofinansowanie w wysokości 85% tj. 25 211 285,20 zł z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 4 449 050,34 zł z dotacji celowej jako pokrycie wkładu własnego.
Razem dofinansowanie projektu wynosi 29 660 335,54 zł, środki własne 310 000,00 zł.


[Przesłano przez: Bożena Langner]
[Zdjęcia: UCK SUM]