W dniu 22 listopada 2019 r. w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach odbyła się I Śląska Studencka Konferencja Neonatologiczna zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Neonatologii działające przy Klinice Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Sympozjum cieszyło się ogromną popularnością wśród studentów z 4 innych niż SUM uczelni medycznych oraz młodych lekarzy. Podczas Konferencji na dwóch sesjach plenarnych: sesja Case Report oraz sesja Prac Oryginalnych zaprezentowano 14 prac. Zostały wygłoszone 3 wykłady specjalistów: - „Historia resuscytacji, a dzisiejsza opieka okołoporodowa” - dr n. med. Piotr Surmiak z Kiniki Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa, WNMK w Katowicach SUM w Katowicach, - „Polski Rejestr Wad Wrodzonych” - dr n. med. Zofia Walencka z Kliniki Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa, WNMK w Katowicach SUM w Katowicach, - „Perinatalna opieka paliatywna, czyli o prawie noworodka do godnej śmierci” – dr n. med. Magdalena Wąsek– Buko, koordynator Stowarzyszenia „Śląskie Hospicjum Perinatalne”.
W czasie Konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach praktycznych: resuscytacji krążeniowo oddechowej noworodka, metod diagnostyki ostrej niewydolności oddechowej noworodków i nieinwazyjnych metod podania surfaktantu, żywienia noworodków, komunikacji z pacjentem, a także wsparcia rodziców po stracie dziecka. Szkolenia prowadzili nauczyciele akademiccy, studenci SUM oraz zaproszeni specjaliści.


[Przesłano przez: Katarzyna Smal]