W dniu 19 grudnia 2019 r. w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się świąteczne spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielami organizacji studenckich i doktorantami SUM w Katowicach.

Otworzył je Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, który w imieniu JM Rektora prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Nie zabrakło również tradycyjnego łamania się opłatkiem.

 

[Przesłano przez: Katarzyna Smal]