13 grudnia 2019 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się IX Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna pod patronatem Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin – Kowalik, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM.

Podczas wydarzenia odbyły się dwie sesje naukowe: konkursowa oraz edukacyjna. Do zaprezentowania zostało zakwalifikowanych 17 prac naukowych, które były przygotowane na wysokim poziomie oraz wykazały się zróżnicowaniem tematycznym. Dotyczyły m.in. profilaktyki chorób narządu wzroku, rodzinnych i środowiskowych uwarunkowań wad refrakcji, wpływu pewnych związków na komórki siatkówki, substancji zawartych w kroplach do oczu, a także nowotworów pozagałkowych. Po raz pierwszy do oceny konkursowej mogły przystąpić prace nienagrodzone na wcześniejszych konferencjach naukowych ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.
1 miejsce zajęła praca: „Praktyczne aspekty użytkowania soczewek kontaktowych" autorstwa Aleksandry Spień, Aleksandry Stefanik oraz Magdaleny Parszywki, studentek WNMK SUM w Katowicach.
2 miejsce zajęła praca: "Leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci - analiza danych klinicznych Kliniki Okulistyki Dziecięcej ŚUM w Katowicach" przygotowana przez Martę Świerczyńską, Ewelinę Tobiczyk oraz Piotra Rodaka absolwentki oraz studenta WNMK SUM w Katowicach.
3 miejsce zdobyła praca: "Okulista nic nie widzi i pacjent nic nie widzi - Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego a zjawisko Uhthoffa" autorstwa Dominiki Michalkiewicz oraz Dominiki Nosal, studentek WNMK SUM w Katowicach.
Wszyscy aktywni uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w IX Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Okulistycznej. Streszczenia prac zaprezentowanych podczas konferencji zostały zgromadzone i zamieszczone w Książce Streszczeń.

Bardzo dziękujemy za udział zaproszonym Gościom, Prelegentom oraz studentom.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok, podczas kolejnej edycji konferencji.


[Przesłano przez: Katarzyna Kałuża]