W dniu 10 grudnia 2019 r. w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu odbyła się IV edycja konferencji Prawo a Medycyna pod patronatem Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, zorganizowana w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską, Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Samorządem Studenckim SUM w Katowicach.

Swoją obecnością zaszczycili nas Pan dr Rafał Kiełkowski Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Pani Renata Wrońska Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej, Pan Janusz Szulik Członek Rady Uczelni, Prezes Zarządu TU INTER S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., Pani Katarzyna Walczak Dyrektor Biura Marketingu i PR TU INTER Polska S.A., Pani Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Katowice TU INTER Polska S.A., Pan prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM w Katowicach oraz Pani prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Na konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia, przedstawione przez zaproszonych prelegentów:

Prawo w zawodzie diagnosty laboratoryjnego - mgr Emilia Morawiec Zakład Farmacji Aptecznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, 
Procedury wnioskowania o niebieską kartę – mgr Magdalena Skwarek Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 
Pułapki nowelizacji kodeksu karnego – mec. Paweł Strzelec, 
Prawo w zawodzie farmaceuty – mgr Dominik Lakota Członek Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, 
Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym formy prawne, procedury, ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS – mgr Paulina Zastawnik Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek ZUS Oddział Sosnowiec. 

Bardzo dziękujemy za udział zaproszonym Gościom, Prelegentom oraz studentom. 
Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok podczas V edycji konferencji Prawo a Medycyna.  


[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]